Norēķini

Rekvizīti:

SIA "ProLighting Latvia"
Reģ Nr.: 40103799101
PVN maks.reģ.nr.: LV40103799101
Juridiskā adrese: Vietalvas iela 1, Rīga, LV-1009
Bankas nosaukums "Swedbank" AS
Bankas kods HABALV22
Konta nr. LV37HABA0551038500979

 

Veicot maksājumu, lūdzu, maksājuma mērķī norādiet pasūtījuma rēķina numuru.