Atteikums

           

                                                                                   Veidlapa

 

Iegādājoties preci interneta veikalā Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. 

Jūsu pienākums ir četrpadsmit dienu laikā pēc preces iegādes atgriezt  preci vai lietu tirgotājam.  Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rakstveida atteikuma  un preces saņemšanas dienas, atmaksāt to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. 

 Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam sedz patērētājs, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tirgotājs pats ir piekritis tos segt. 

Atceries! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas pārvaldības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Pircējam jāatgriež prece tās oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā!

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu (tai skaitā spuldžu iepakojumu, kuru vairs nav iespējams iepakot sākotnējā veidā)

 

Lūdzu ņemt vērā, ka SIA PROLIGHTING LATVIA par precēm, kas sūtītas pa pastu vai ar kurjeru, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA PROLIGHTING LATVIA klientu centru, izmantojot kurjerpastu, SIA PROLIGHTING LATVIA  konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Vietalvas ielā 1.